Onze school

De Rehobôthschool bestaat vanaf 1928. Sinds medio 2015 is de school gehuisvest aan de G.J. van der Veenlaan 2. In dit gebouw zijn 6 lokalen, waarvan er 1 in gebruik is door de peuterspeelzaal van MeanderOmnium. De gangen en nevenruimtes worden intensief gebruikt voor onderwijsdoeleinden. Er zijn ± 100 leerlingen in vier groepen met circa acht leerkrachten, een administratief medewerker, een intern begeleider en een onderwijsassistente. Sommige leerkrachten zijn bekwaam in het werken met kleuters, anderen in de omgang met oudere kinderen. Diverse leerkrachten zijn breed inzetbaar in de school. De directeur geeft leiding aan het geheel.

In alle groepen streven we naar een optimale begeleiding. Soms zoeken we dat in meer handen in de klas, d.m.v. een onderwijsassistente of een RT-leerkracht. Ook hebben we een speergroep, waarin de meerbegaafde kinderen extra uitdaging krijgen.

De naam

Onze Rehobôthschool voor reformatorisch basisonderwijs draagt een rijke, betekenisvolle naam! Hierover lezen we in de Bijbel in Genesis 26:22. Izak graaft een derde put bij de stad Gerar, nadat de Filistijnen twee andere putten van hem hebben afgepakt.

Over deze derde put komt geen ruzie meer. Izak noemt deze put Rehobôth, dat betekent "ruimte" of "verlossing".

Zo hebben wij van de Heere op onze school de ruimte gekregen om kinderen te onderwijzen en op te voeden in de vreze des Heeren. Ten diepste houdt dat in dat zondige, gevallen kinderen gewezen worden op Jezus Christus. Zijn naam betekent "Ruimtemaker" of "Verlosser" .