ANBI Rehobôthschool Zeist

De Rehobothschool staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om aan de voorwaarden te voldoen publiceren wij de onderstaande gegevens.

Naam
Vereniging tot oprichting en instandhouding van scholen op Gereformeerde Grondslag te Zeist

RSIN/Fiscaal nummer
002691085

Contactgevens
Rehobôthschool
G.J. van der Veenlaan 2
3705  PE Zeist
030 - 691 8858
www.rehobothzeist.nl

Bestuurssamenstelling

  • Dhr. N.M. van Garderen - voorzitter 
  • Dhr. J.P. van de Scheur - secretaris
  • Dhr. H.J. Liefting - penningmeester
  • Dhr. A.J. van Driel
  • Dhr. C. Meijer
  • Dhr. J.A. Naaktgeboren

 

Beleidsplan
We verwijzen u naar het jaarplan 2016/2017:

Beloningsbeleid
Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning. Verder verwijzen we u naar de CAO Reformatorisch PO 2016-2017:

Doelstelling
De school wil vanuit de eigen identiteit zijn plaats naast gezin en kerk innemen door de aan hun zorgen toevertrouwde kinderen mede op te voeden in de vreze des Heeren en kwalitatief goed onderwijs te bieden in een pedagogisch veilig klimaat.

Verslag uitgeoefende activiteiten
We verwijzen u naar het jaarverslag 2015:

Financiële verantwoording
We verwijzen u naar het jaarverslag 2015: